Utdrag prosjektbilder levert av EKER Bygg og Konsmohus

Her vises noen utvalgte bilder av hus og prosjekter levert av Konsmohus og EKER Bygg i Østfold. Bildene som vises er en variasjon av prosjekter utført for byggherre og prosjekter i egen regi.

Bildene over viser husprosjekter som er bygget av EKER BYGG. I samarbeid med KONSMOHUS kan det leveres en variasjon av husstiler, som huskjøper kan være med å skape selv eller velge fra vår katalog. Med bakgrunn i vårt gode samarbeid med KONSMOHUS kan kataloghusene spesialtilpasses hvert enkelt prosjekt mht. huskjøpernes egne behov og ønsker.