Vårt hovedkonsept

Vårt hovedkonsept er forankret i at kvaliteten på vår utførelse og leveranse alltid skal være i fokus på alle måter. Av den grunn forsøker vi i størst mulig grad å benytte prefabrikerte veggelementer levert av Konsmo Fabrikker AS.


KF produserer elementene i Norge, som bidrar til god kommunikasjon og logistikk. På den måten blir resultatet god kvalitet på leveransene og effektiv montering på byggeplassen. Det betyr at huset er vann- og vindtett som oftest i løpet av 10-14 dager etter oppstart på byggeplassen. Dette mener vi er avgjørende for kvaliteten på "det ferdige produktet" og den videre framdriften av prosjektet. Veggelementene leveres til byggeplass med utvendig kledning og vinduene montert/belistet utvendig.
Veggelementene blir deretter montert sammen fortløpende på byggeplassen uten mellomlagring. Det vil si at isolering, plasting og resterende innvendige arbeider blir utført på byggeplassen med tradisjonelle byggemetoder.