Utdrag prosjektbilder levert av EKER Bygg og Konsmohus.